Om oss


Om oss

Lundvalls Bygg är ett  företag med heltäckande service inom byggsektorn. Hos oss eftersträvas ett nära, öppet och engagerat samarbete med kunden. För att kunna ge kunden ökade möjligheter att till delaktighet i arbetet så står kundens idéer och behov alltid i fokus. Ett nära, öppet och engagerat samarbete är viktigt för att det ska fungera.

Målet är att ha långsiktiga relationer med våra kunder. I våra åtaganden är ett helhetsansvar från idé till färdigt projekt en självklarhet.

För oss är gott hantverkskunnande, trygghet, pålitlighet och kvalitet mycket viktigt och arbetet skall vara kostnadseffektivt och resultera i enbart nöjda kunder. Så söker ni en byggentreprenör som är noga med kostnader, tid och kvalitet är ni hjärtligt välkomna till oss.